Jordkørsel i Holbæk, Odsherred og resten af Sjælland

Jordkørsel i Holbæk & Odsherred

Jordkørsel & Håndtering

Vi tilbyder jordkørsel samt håndtering og analyse af jordmaterialer i hele Danmark. Fra vores hovedsæde i Holbæk rykker vi ud til vores kunder, når I har behovet. Vi tilbyder også levering af en lang række materialer, eksempelvis mange forskellige former for grus og sand. De kan se vores udvalg af materialer her

Levering af jord

Vores dygtige, professionelle og flinke vognmænd leverer alle typer for bakke- sø- vej- og genbrugsmaterialer til konkurrencedygtige priser på hele Sjælland. Til daglig opererer vi hovedsageligt i området omkring Odsherred, men vi tilbyder generelt vores services i hele Sjælland.

Har De et job til os andetsteds i landet hører vi også gerne fra dig – vi har leveret og serviceret til andre steder i Jylland og begrænser os ikke til Sjælland nødvendigvis.

Kontakt os hvis I søger jordkørsel el. jordprøver

Ud over hjælp til at bortskaffe jord og anvise bortskaffelsessted efter lovens regler, tilbyder vi at modtage jord direkte fra opgravninger til mellemdeponi på vores godkendte plads i Holbæk nær Odsherred, samt foretage prøver for efterfølgende at anvise retmæssig slutdeponering efter jordanalysens resultat.

Vi er selvfølgelig inde i alt omkring lovgivning og alt foregår i henhold til gældende krav. Hvis du er i tvivl så ring endelig. Du kan kontakte os på telefonnr. 50 84 54 23 eller gå til vores kontaktside.

Husk, vi arbejder også med grus, kloak, container, snerydning.